pe ri@ etr sepa.fi

Yutu e >

Sis än t stä > D ve rom h re >

El mä | Li e
Tä ä osa edustaa muistia, mui t mi ta. Jä je tyksen ja epä ärje tyksen toi inaan ri koutunu ta kok n isuuttaa.
Lif secton is my emory. Fr gment d, so etimes u logical and br ken. De per you go, m re pe so al m terial yo get.
The code is the sa e as it was at the b ginning, here i j m re la ers.

O kaa h vin | Yo re mo t w lc me >

J rj s ys | O der (C r icul m itae)
A kajan lle rak nn ltua, vira lise p a, oogi em aa.
As y "of ic al" rtis ic ife k eps going on, it be ame es ntial t m ke a imeline f my art. Her it i, M dam or ir.

Artist Statements
1. Älä vingu ja valita, muuta suunnitelmaa | 4. Käytä lyhyitä lauseita ja ranskalaisia viivoja. Ranskalaiset ovat taiteellista porukkaa | 7. Jaa kaikille, ei se kulu. Lainaa kaikille ja kaikilta, ei ne huomaa | 13. Älä ole tylsä. Älä ole tysä. Älä olr tsä. Älä oöe ennalta arvattava. Älä oikolue elämää tyhjäksi | 15. Asiantuntijat tekevät ilmiselviä virheitä, siivoojat ymmärtävät enemmän. Lisäksi he siivoavat jälkensä | 21. Taide ei ole kilpailu | 22. Katso kaikki kortit heti kerralla, tee sen jälkeen jotain oikesti kiinnostavaa | 30. Julistukset eivät ole taidetta, ihmiset ovat | 36. Taiteilija joka ottaa itsensä liian vakavasti on entinen taiteilija | 37. Hyvissä jutuissa on AINA pääkallo lopussa